مستند كوتاه (ده تا ) - كارگردان : محمد صادق دهقاني
اين مستند با محتواي اجتماعي وبا ديدگاه اصلاح الگوي مصرف توليد شده،اين اثر در واقع انتقادي اجتماعي است كه به بررسي شرايط و زندگي مردم در روستاي گزدز از توابع استان خراسان جنوبي مي پردازد كه در فقر شديد مالي و امكانات به سر مي برند ولي به دلايلي با توجه به جمعيت كم روستا،در حالي كه يك حسينيه درآنجا احداث شده،حسينيه ديگري در حال احداث مي باشد.

 
 

ورود     ثبت نام
>