Data pager
 Page 1 of 11, items 1 to 10 of 109.
پژوهش چیست؟
پژوهش چیست؟
پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته‌ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها به‌کار می‌رود. به طور معمول پژوهشگر نتایج پژوهش خود را در مجله‌های علمی ارائه می‌دهد. پژوهش در دو بعد «یافت پرسش پژوهش» و دیگر «پاسخ دادن به آن» می‌باشد.
11:00 صبح ۱۳۹۷/۱۲/۸
پژوهش چیست و پژوهشگر کیست؟
پژوهش چیست و پژوهشگر کیست؟
هر چیزی که درباره ی پژوهش نیاز است بدانیم
15:00 عصر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
.
.
.
11:34 صبح ۱۳۹۷/۵/۱۳
.
.
ضرورت یادگیری هنر
09:04 صبح ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
.
.
مقاله در مورد تأثير آموزش هنر در مدارس دوره ي ابتدايي
12:37 عصر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
مقاله وجود و ماهیت هنر اسلامی از دکتر حسن بلخاری
08:31 صبح ۱۳۹۶/۹/۱۴
....
12:57 عصر ۱۳۹۶/۴/۱۳
برخي از نمادها در بسياري از فرهنگ‌هاي جهان مشترك‌اند. گاه اين نماد‌هاي...
10:05 صبح ۱۳۹۳/۱۱/۱
سي‌سال هنرانقلاب اسلامي
09:38 صبح ۱۳۹۳/۱۰/۶
نقش‌ و نگارهای‌ انبیا و اولیا در صورت‌های‌ خیالی‌نگارگران‌ ایرانی‌ مسلمان‌
14:33 عصر ۱۳۹۳/۳/۴
 
 

ورود     ثبت نام