برنامه کلاس ها
 
 


در حال حاضر کلاس های آموزشی ترم تابستان پایان یافته و ثبت نام دوره پاییز در حال انجام است.

برنامه کلاس های موسیقی :
دوره های آموزشی نوازندگی سازهای ایرانی به صورت انفرادی برگزار می شود و زمان جلسات با هماهنگی مدرس خواهد بود.

 

 
 

ورود     ثبت نام
>